ScanReach gjør skipsfarten smartere og mer bærekraftig

Publisert:

Etter oljen, vil verdiskapningen ligge i bærekraftige havnæringer.
– Vi håper og tror at vi er fremtiden, sier gründer Arild Sæle i oppstartselskapet ScanReach.

— Det gir en enorm motivasjon å tenke på at vi, som et lite selskap, kan bidra med å modernisere skipsfarten og ta flere over i det grønne skiftet, sier gründer Arild Sæle i ScanReach.

Havet har gjort Norge til det vi er i dag, og olje-og gassnæringen har spilt en avgjørende rolle i norsk økonomi. Forvaltningen av oljerikdommen har gitt oss den velferdsstaten vi kjenner til i dag, men i takt med en gradvis utfasing av olje og gass, samt stadig flere miljø- og klimautfordringer, må Norge og verden omstille seg.

Flere norske bedrifter er allerede i gang med å etablere seg som kommende vinnere i de nye havnæringene – som i de framvoksende havvindnæringene, innen karbonfangst eller i mer bærekraftig skipsfart.

Det norske teknologiselskapet ScanReach er en av dem som satser på denne blå økonomien. Selskapet hjelper den tradisjonelle skipsfartsnæringen med å bli mer digitale, smarte og ikke minst bærekraftige.

— Når vi er ute og prater med folk i den maritime sektoren, så ser alle at det er behov for å gjøre noe. Sånn som vi har det i dag – det er ikke bærekraftig. Det er en velvilje på å gjøre skipene grønnere, og interessen rundt dette er enorm, sier Sæle.

Slik kan DNB hjelpe gründere og større selskaper

• Bidrar med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur, og med 130 milliarder kroner til grønn eiendom.

• Hjelper gründere i oppstartsfasen. Gir årlig gratis rådgivning til tusenvis av nordmenn som ønsker å starte for seg selv.

• Bidrar med 200 millioner kroner i vekstlån til bedrifter som trenger kapital for å vokse.

• Tilbyr ulike tjenester for å gjøre gründerferden enklere: DNB Puls og DNB Regnskap passer bra for de mindre bedriftskundene som kan få oversikt og kontroll over økonomien.

• Har et eget akseleratorprogram DNB NXT Accelerator. Gjennom et tre måneders akseleratorprogram, med kompetanseheving, mentoring og coaching av oppstartsselskaper, er målet å utforske og utvikle aktuelle produkter og tjenester med kommersielle gevinster.

Ny teknologi på havet

Det maritime IoT-selskapet har siden 2015 utviklet livreddende teknologier som holder oversikt over mannskapet på skipsfartøy og offshore-installasjoner ved hjelp av armbåndet ConnectPOB, som alle ombord må gå med. Ved ulykkessituasjoner, er den trådløse teknologien med på å raskt telle opp alle ombord og lokalisere personer i nød på en dataskjerm. Data om ulykken kan også deles med nærliggende skip, til oljeplattformer og til folk på land dersom assistanse er nødvendig i redningsaksjonen.

— Det har først og fremst vært viktig for meg å lage en løsning som kan redde liv ombord i skip, men så ser vi at teknologien uavhengig av dette fungerer bra. Det har gitt store muligheter til bruk av teknologien på andre områder, sier Sæle.

I løpet av de siste fire årene har gründerselskapet brukt teknologien til å utvikle verdens første trådløse IoT-plattform. Denne plattformen er med på å samle inn informasjon om skipet, transportere denne dataen fra sensorer ombord og opp i skyen. Det er med på å digitalisere flåtene og mannskapet kan operere maskinene på en mer automatisk måte, for eksempel slik at skipene kan benytte seg av mindre drivstoff. De kan også foreta bedre valg av vedlikehold og iverksette tiltak tidlig for å unngå havari, som kan være et forsøplende element i naturen.

— Vi tenker at vi, med vår teknologi, kan være en bidragsyter til å kunne hjelpe skipseiere med å gjøre hva de kan for å være med på det grønne skiftet. Vi kan for eksempel enkelt gå på eldre skip med vår teknologi som gjør at det kan ta et teknologisk byks inn i fremtiden. Det betyr at vi kan digitalisere et gammelt skip som gjør at det kan leve lengre, være mye mer effektivt og forurense mindre, forklarer gründeren.

Foto: Ceo Arild Sæle, ScanReach
Teknisk illustrasjon av ScanReachs produkter

— Det gir en enorm motivasjon å tenke på at vi, som et lite selskap, kan bidra med å modernisere skipsfarten og ta flere over i det grønne skiftet.

Gründer Arild Sæle i ScanReach

Foto: ScanReach

Inn i et grønt skifte

I det nasjonale utslippsregnskapet er utslippene fra innenriks sjøfart og fiske estimert til 2,95 millioner tonn klimagassutslipp i 2017, ifølge regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Det er likevel betydelig usikkerhet knyttet til de reelle klimagassutslippene ettersom flere skip som seiler mellom norske havner tanker drivstoff i utlandet. Vi er likevel i verdensklasse på utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger. Til tross for det har regjeringen en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030. Det overordnede målet er å gjøre landet til et lavutslippssamfunn i 2050.

— Vi håper og vi tror at vi er fremtiden, sier Sæle entusiastisk.

Han mener det er på tide skipsfartsnæringen tar ansvar.

— Jeg tenker at den bransjen vi jobber inn imot med skip er ekstremt viktig. Det er en bransje som må være med på ansvaret for forurensningen som de står for, fordi de frakter skipene rundt omkring i verden. Samtidig er det de gjør kjempeviktig for at verden skal gå rundt slik vi kjenner den i dag, sier han.

Investerer 450 milliarder i havbedrifter

Som en av verdens største havbanker, skal DNB bidra med totalt 450 milliarder kroner i finansiering frem mot 2025 gjennom lån, investeringer og tilrettelegging av kapitalinnhenting til nåværende og nye selskaper.

— Vi ønsker å finansiere fremtidsrettede selskaper som tar utfordringene verden står overfor på alvor,og som bidrar med fremtidens løsninger.Vi er opptatt av miljømessige, sosiale og økonomiske forholdi selskapene vi investerer i, sier Jan Ole Huseby, seksjonsleder for havnæringer i DNB.

DNB har en bred investeringsportefølje som også inkluderer ScanReach. Selskapet har fått 5 millioner kroner i lån under vekstgarantiordningen, i tillegg til 18 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge i 2020.

—Jeg var først skeptisk til hva slags kundebehandling jeg skulle få hos en så stor bedrift som DNB. Jeg var en liten gründer med null inntekt, men jeg ble tatt seriøst og jeg følte at jeg ble hørt. DNB har hjulpet oss både med rådgivning og det finansielle, så det har vært en ganske fin reise. DNB har vært en stor supporter av oss fra dag én, sier Sæle.

Trenger din bedrift finansiering til bærekraftige prosjekter? Vær med på det grønne skiftet.

En havn for transportskip ved en storby, sett fra vannet

Skal ut i verden

Sæle mener at ScanReach tilbyr en teknologi som kan gi Norge en mulighet til å bygge en verdensledende posisjon innenfor digitalisering i den maritime skipsfartsnæringen, men også i andre raskt voksende havmarkeder. Selskapet har blant annet utvidet sin virksomhet til havvind og rigg, for å først og fremst ivareta sikkerheten til de ansatte i disse næringene.

Med mer enn 30 skip seilende med teknologien rundt i verden med stort sett norske rederier, satser de nå enda hardere på det internasjonale markedet, deriblant på Singapore.

— Singapore er jo kanskje den største og viktigste maritime huben i verden, der har du ekstremt mange rederier, management og skipsbygging, men også olje- og gass. Det er viktig for oss å kunne vise styrke lokalt og bygge troverdighet i den maritime næringen. Målet er å ha selskapet oppe å gå før sommeren, sier han.

Sæle kan fortelle at de har fått god støtte fra DNB-kontoret i Singapore som har hjulpet dem med å orientere seg i det nye markedet, opprette lokal bankkonto og gitt råd rundt selskapsetablering.

— Å få lov å kunne være en bidragsyter inn i denne svært gigantiske internasjonale bransjen, og å få kunne være med på å lage teknologi som skal ut på kanskje hele verdensflåten, er utrolig spennende. Det gir enorm motivasjon. Vi ønsker jo alle at vi skal ha en sunn verden å leve i.

Norge trenger flere bedrifter som har gode ideer inn mot havnæringene! DNB vil gjerne være med deg på reisen.

Kilder: «Havrapporten» fra DNB og NyAnalyse, «Blå muligheter» fra regjeringen.no, «Regjerings handlingsplan for grønn skipsfart» fra regjeringen.no, OECD-rapport «The Ocean Economy of 2030», Forskningradet.no


Havet trenger flere gode gründerideer!