Havet skaper fantastiske ringvirkninger.

Hva ville Norge vært uten havet?

Uten havet, mindre verdiskaping

Havnæringene står for 790 mrd kroner av verdiskapingen i Norge. Det tilsvarer over en fjerdedel av norsk økonomi.

*Eksemplene er hypotetiske utfall der de forutsettes at statens utgifter ikke kuttes eller ikke finansieres på andre vis.

#havgapet

Havgapet

Forskjellen mellom et Norge med og uten havet