Blå økonomisk vekst – Havøkonomien i Norge mot 2040

Publisert:

Rapporten er utarbeidet av NyAnalyse på oppdrag fra DNB Bank ASA. NyAnalyse AS er et uavhengig rådgivnings- og utredningsselskap med spisskompetanse innen samfunnsøkonomisk analyse, næringspolitikk, arbeidsliv og beregninger tilknyttet verdiskaping og ringvirkninger. Funn og konklusjoner i denne utredningen representerer NyAnalyse sine egne faglige vurderinger.

Rapporten ser spesielt på hvilken betydning havnæringene har i dag for Norge, og deretter hvordan utviklingen kan se ut mot 2040. Utviklingen er usikker for de neste 10-20 årene, men viser samtidig at Norge og næringslivet kan lykkes med videre jobb- og verdiskapingsvekst basert på havets store ressurser.

Les rapporten her