HAVGAPET

Et liv uten havet?

Nordmenn har levd av havet i generasjoner, og havnæringene er vår viktigste kilde til verdiskaping og skatteinntekter. Hva hadde skjedd om det ble borte?

Norge er nest størst i verden på sjømat

Hva ville vi vært uten havet?

ScanReach gjør skipsfarten smartere og mer bærekraftig

Etter oljen, vil verdiskapningen ligge i bærekraftige havnæringer.
– Vi håper og tror at vi er fremtiden, sier gründer Arild Sæle i oppstartselskapet ScanReach.

Investerer vi i havet, investerer vi i fremtiden.

Velg det du synes er viktig når du skal velge miljøfond

Vi presenterer her et utvalg av våre miljøfond.