Hva er Havgapet?

Publisert:

Hva er Havgapet? Og hvordan skal vi tette det? Havet er kanskje vår aller viktigste ressurs. Hvordan vi forvalter og investerer i havnæringene slik at vi kan tette Havgapet, vil være avgjørende for vår felles fremtid.