The Explorer bygger Norge etter oljen

Publisert:

Med markedsplassen The Explorer vil myndighetene vise fram bærekraftig, norsk teknologi til et internasjonalt marked.

– The Explorer skal være et utstillingsvindu for norske bedrifter og vise fram grønn teknologi for verden. Internasjonale bedrifter tar direkte kontakt med norske bedrifter de finner interessante, sier Helene Friis, ansvarlig for The Explorer-satsingen i Innovasjon Norge.

Mye kinesisk trafikk 

Da The Explorer startet opp i 2018, inneholdt den 40 løsninger. Nå vises over 400 grønne løsninger fram på markedsplassen, og tallet stiger jevnlig. Målet med The Explorer er å øke eksporten.

Fakta om The Explorer

• The Explorer er en markedsplass som kobler utenlandske bedrifter med norske leverandører av grønne løsninger. Målet er økt eksport. 

• Innovasjon Norge leder satsingen. Konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse er utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. I tillegg har The Explorer nært samarbeid med Global Opportunity Explorer, UN Global Compact og danske State of Green.

• The Explorers strategiske råd består av representanter fra Equinor, Yara, Statkraft, DNB, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10, Zero, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge.

Nordlys sett fra havet

«Vi blir sett på som pionerer innen bærekraftige løsninger. Nå bygger vi posisjonen til Norge etter oljen, med eksport av grønn teknologi.»

- Helene Friis, ansvarlig for The Explorer-satsingen i Innovasjon Norge

Foto: Alex Conu / Visit Norway

Pionerer

Friis forteller at norsk teknologi står sterkt internasjonalt.

– Vi blir sett på som pionerer innen bærekraftige løsninger. Nå bygger vi posisjonen til Norge etter oljen, med eksport av grønn teknologi, sier Friis.

Hun er imponert over selskapene som er på plattformen.

– Det er mange spennende teknologiske løsninger, og vi har fått servert den ene innovasjonen etter den andre. Alt fra CO₂-fangst til å gjøre om eggeskall til materiale for medisinsk plaster.

Bærekraftige løsninger innen havnæringene utgjør en sentral del av The Explorer. Blant de blå bedriftene er Fjord Maritime, som blant annet har utviklet en digital plattform som gjør energibruken i oppdrettsnæringen mer bærekraftig. 

Nå håper Innovasjon Norge og The Explorer-prosjektet at enda flere norske bedrifter blir oppmerksomme på at plattformen eksisterer. For å bli representert på The Explorer må bedriftene tilby en bærekraftig løsning som bidrar til å løse minst ett bærekraftsmål, i tillegg til å ha god forretningsskikk. Det er gratis å registrere seg, og en redaksjon kvalitetssikrer alle løsninger før de publiseres.

– The Explorer er en fremragende mulighet for norske bedrifter innen «Green Tech» til å markedsføre seg, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør i DNB
Foto: Stig B. Fiksdal

DNB støtter The Explorer

Konserndirektør i DNB, Harald Serck-Hanssen, forteller at DNB støtter og samarbeider med Innovasjon Norge rundt initiativet.

– The Explorer er en fremragende mulighet for norske bedrifter innen «Green Tech» til å markedsføre seg og sine fremtidsorienterte løsninger for omverdenen. På The Explorer finner vi mange gode eksempler på selskaper innen Ocean, Energi, Helse og Smart Cities – bransjer og domener der vi tror Norge har et konkurransefortrinn, og der vi vil se mange nyvinninger i tiden som kommer. Vi håper at flere selskaper vil markedsføre seg på nettsiden, sier Serck-Hanssen.

Havet trenger flere gode gründerideer!