Se hvordan norske selskaper jobber med å tette Havgapet

Publisert:

- Innovasjon i havnæringene:
Hvordan bruke ny teknologi for å tette Havgapet? I denne samtalen møter vi Hans Runshaug fra Aquabyte, Nina Stangeland fra NCE Seafood og Jan Ole Huseby fra DNB. Hva kreves av en gründer for å realisere sine ideer til sjøs, samt skalere dem?

- Sjøgrønne investeringer:
I denne sendingen blir dere presentert for to investeringscaser med havet som forretningsområde. Vow ASA og Ocean GeoLoop er begge selskaper som er en del av løsningen til flere av våre klimautfordringer.

- Fremtidens sjømat:
Både FN og EU er enig om at vi må produsere mer mat i sjøen i fremtiden siden ressursene på land allerede er presset. Men matproduksjon i sjøen har også utfordringer. Hva har oppdrettsbransjen gjort så langt mht. disse utfordringene, og hva må den gjøre i tiårene som kommer? Er aktørene i rute eller må tempoet skrues opp? Møt Nova Sea i denne sendingen.

- Fjordenes land:
Hvordan bidrar den maritime klyngen på vestlandet til godt bærekraftsarbeid? Vi tar et dypdykk i elektrifiseringen av fergene i de norske fjordene, og hvilke ringvirkninger dette har. Vi møter Nordled, Norwegian Electric Systems og Corvus Energy.

- Green Financing:
What is green financing and why is it smart? In this episode we will dive into what green financing is, and how capital can contribute to switch businesses in a more sustainable direction. We will talk to Mowi, the largest salmon farmer in the world and the first seafood company to issue a Green Bond – and with a goal of 100% green financing withtin 2026.

- Grønne vinnere:
Odfjell har lenge jobbet målrettet og hatt stort fokus på bærekraft, og ved å utstede et obligasjonslån med tett kobling til Odfjells langsiktige klimamål, markerte man en ny milepæl i selskapets bærekraftsarbeid.


- Vinn-vinn med havvind:
Hvordan skape synergier rundt havvind innen offshore? Edda Wind, et selskap etablert av Østensjø-gruppen, har tatt oppgaven.


Se alle Havgapet-sendingene her

Slik skal Havgapet tettes

Blå økonomisk vekst – Havøkonomien i Norge mot 2040