Fjord Maritime reduserer drivstofforbruket i havbruksnæringen

Publisert:

Det norske vekstselskapet Fjord Maritime har utviklet en teknologi som mer enn halverer klimagassutslipp fra fôrflåter i oppdrettsnæringen.

— Viljen til å gå gjennom et grønt skifte er definitivt mye større nå enn da vi startet opp. Det å drive bærekraftig er blitt en forutsetning for kundene våre, sier gründer Øyvind Bakke i vekstselskapet Fjord Maritime. 

Bakke mistet jobben etter en krevende nedbemanning i Aker Solutions i 2016. Det åpnet opp for en mulighet til å starte for seg selv, og sammen med medgründerne Stig Kalvenes og Vidar Rabben satte de seg et mål om å etablere Fjord Maritime som en spesialist på elektrifisering og digitalisering av havbruksnæringen. Og på sikt, gjøre havbruksnæringen og skipsfarten mer bærekraftig.

— Løsningen ble batteripakker som optimaliserer nåværende energiproduksjon i oppdrettsnæringen gjennom strømkabel fra land eller fra aggregat, forteller Bakke.

Produktene og tjenestene er allerede tatt i bruk på en mengde fôrflåter, og utallige liter diesel har blitt spart i denne næringen siden oppstarten for fem år siden.

Slik kan DNB hjelpe gründere og større selskaper

• Bidrar med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur, og med 130 milliarder kroner til grønn eiendom.

• Hjelper gründere i oppstartsfasen. Gir årlig gratis rådgivning til tusenvis av nordmenn som ønsker å starte for seg selv.

• Bidrar med 200 millioner kroner i vekstlån til bedrifter som trenger kapital for å vokse.

• Tilbyr ulike tjenester for å gjøre gründerferden enklere: DNB Puls og DNB Regnskap passer bra for de mindre bedriftskundene som kan få oversikt og kontroll over økonomien.

• Har et eget akseleratorprogram DNB NXT Accelerator. Gjennom et tre måneders akseleratorprogram, med kompetanseheving, mentoring og coaching av oppstartsselskaper, er målet å utforske og utvikle aktuelle produkter og tjenester med kommersielle gevinster.

Elektrifiserer og digitaliserer flåtene

Produktet heter Fjord Hybrid. Ved å optimalisere energiproduksjonen kan mengden diesel som brukes i oppdrettsanlegg reduseres med nærmere 60 prosent. 

— Oppdrettsanleggene må fôre fiskene, men for at du skal få det fôret ut, trenger du elektrisitet. Energien kommer enten med strømkabel fra land, hybrid generatordrift eller kabel fra land i kombinasjon med batterisystemer. Ved å optimalisere eksisterende aggregat og på sikt koble flåtene til med kabel fra land via batterisystemet kan man oppnå nullutslipp, sier Bakke.

Samtidig som Fjord Maritime utviklet Fjord Hybrid, etablerte de også den digitale plattformen Fjord Control. Ved hjelp av plattformen kan bedriften overvåke og fjernstyre alle sine anlegg hos kundene. I tillegg kan selskapet kartlegge data og gjøre oppdrettsanleggene mer bevisst på hvor mye energi de bruker, slik at de kan operere mer bærekraftig.

— Fremover tror jeg det blir veldig viktig at man faktisk kan dokumentere fotavtrykket sitt på en sporbar og verifisert måte – digitalt. For kundene som tar i bruk teknologien betyr det et bedre klimaregnskap, med mer klimavennlig kraftproduksjon og høyere lønnsomhet fra dag én, mener Bakke. 

På sikt kan batteriet også fungere som en ladestasjon for elektriske båter, som det blir stadig flere av i Norge, sier Bakke. I løpet av 2021 vil det nemlig være installert batterier på over 70 ferger, og de fleste av disse vil seile helelektrisk. Disse fergene vil utgjøre over en tredjedel av alle ferger på riks- og fylkessamband, og vil være i tråd med regjerings ambisjon om halvering av utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030.

— Det vil være en voldsom gevinst for fiskeoppdrettere å kunne ta i bruk vår teknologi på veien mot dette målet, mener Bakke.

Les mer om teknologien her. 

Foto: Gründer Øyvind Bakke, Fjord Maritime

God respons fra havnæringene

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Fjord Maritime vil innen utgangen av 2021 ha levert over 100 prosjekter siden oppstart, både i Norge og i utlandet. Det har gitt en stor vekst, fra knappe halve millionen i omsetning i 2017 til 120 millioner i år. 

— Vi som jobber tett med dette, merker et voldsomt grønt glimt, spesielt i økonomien. Når pengene begynner å flyte den veien, forteller det at ting er på gang, understreker Bakke. 

En ferge på veit ut fra havn
Foto: Fjord Maritime

Med DNB på laget

Gjennom lån, investeringer og rådgivning er DNB med på å hjelpe bedrifter med å lykkes i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. 

Fjord Maritime og DNB har hatt et tett samarbeid siden etableringen i 2016: 

— DNB har vært en veldig god sparringspartner og rådgiver for oss i Fjord Maritime. De har vært veldig flinke til å dele kunnskap og løfte oss opp i felleskap med andre. Det har også vært veldig viktig for oss å ha med en sånn aktør i oppstartsfasen, fordi det gir troverdighet. Vi har hatt et utelukkende godt samarbeid, sier Øyvind Bakke.

DNB skal bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur i årene som kommer. Ønsker din bedrift å være med på det grønne skiftet?

Ta kontakt her.

Ser lyst på fremtiden

Bakke tror at det fortsatt er et stykke å gå før vi når nullutslippsmålet, men ser likevel på samfunnsutviklingen med optimisme:

— Kombinerer vi klima og teknologi med lønnsom butikk, vil vi klare å skalere det opp i stor skala. For man kan være opptatt av miljø samtidig som man er opptatt av å drive butikk og skape grønne arbeidsplasser. Får man til en kostnadseffektiv klimateknologi, vil vi også nå de klimamålene som er satt i fellesskap. Jeg ser veldig lyst på framtiden, og jeg tror det her kommer til å gå bra.

Havet trenger flere gode gründerideer!